Financiën

De afdeling Financiën is het geweten van de organisatie. Het werk brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee omdat er dagelijks belangrijke keuzes gebaseerd worden op het werk van deze afdeling.

De afdeling is opgesplitst in twee disciplines; Controlling, waar de controllers de forecast opstellen en de liquiditeitspositie van de organisatie beoordelen. Daarnaast de Financiële administratie, waar de crediteuren/debiteuren administratie wordt verzorgd. De salarisadministratie is in het organogram geplaatst onder de afdeling S&O en uiteraard werken deze afdelingen zeer nauw samen om maandelijks de juiste balans op te kunnen maken. 

HBC Corio...
Dit is wat we doen
De afdeling Financiën (her)formuleert het financiële beleid van Hutten. Er worden rapportages en analyses gemaakt en budgetten worden doorgerekend. Professionals in de verschillende specialismen werken met elkaar samen. De controllers werken nauw samen met de Financiële administratie, maar ook met collega´s uit de verschillende vakgebieden zoals Sales of Magazijn & Logistiek. Samen met de eindverantwoordelijke worden analyses besproken en, indien nodig, de strategie om deze bij te sturen. Op de crediteuren- en debiteurenadministratie zorgen samenwerkers voor de afwikkeling van facturen. Zo lopen de geldstromen vloeiend en is de continuïteit optimaal gegarandeerd. De salarisadministratie staat ook voor uitdagingen; Hutten kent alle mogelijke contractvormen, zoals tijdelijk, vast, via payroll, etc. Deze moeten iedere maand weer, correct en op tijd, financieel afgewikkeld zijn.

Dit is wat we zoeken
Onze samenwerkers Financiën zijn professionals die flexibel omgaan met veranderingen. De samenwerker Financiën is, naast praktisch ingesteld, ook zeer accuraat en past als vanzelfsprekend in de cultuur van Hutten.